`Een haven van wereldklasse
moet er ook zo uitzien`
- Havenbedrijf Rotterdam (HbR)

Bewegwijzering havengebied rotterdam

Rotterdam is een van de belangrijkste en best georganiseerde havens ter wereld. Door de bereikbaarheid, logistieke faciliteiten, verbindingen met het achterland en aspecten als veiligheid en duurzaamheid onderscheidt de haven zich van concurrenten.

Ook de beeldkracht speelt hierbij een belangrijke rol. Een attractief landschap vergroot het draagvlak voor de haven en maakt het aantrekkelijker om er te werken en te verblijven. Omdat de beeldkracht van het unieke havenlandschap onvoldoende werd benut, zijn in juli 2012 de Ontwerprichtlijnen "Het Gezicht van de haven" vastgesteld door het Directie Team.

De Ontwerprichtlijnen geven heldere criteria voor de planvorming en materialisaties voor de verschillende onderdelen in de buitenruimte, bijvoorbeeld fietspaden, banken en bewegwijzering. Een aantal beeldbepalende elementen levert een zichtbare bijdrage aan de doelstellingen geformuleerd in de Havenvisie. De bebording zorgt door eenduidigheid en uitstraling voor een betere en veilige afwikkeling van het verkeer in de haven.

Het HbR heeft besloten alle uitritborden (met daarop havennummers) en alle bedrijfslocatieborden te vervangen en welkom en vaarwelborden te plaatsen in het havengebied.

Voorbeeld bewegwijzering havengebied Rotterdam